TRENERJani Prgić

je trener NLP in NLP Coach. Izobraževanje za trenerja NLP je zaključil v Veliki Britaniji (Susi Strang in Craig Wood) in je član mednarodne zveze INLPTA. Poleg NLP Praktika in NLP Mojstra Praktika je zaključil tudi usposabljanje s področja uporabe NLP v terapevtske namene, in sicer ima zaključeno stopnjo Advanced Master Practitioner ter licenco za usposabljanje iz tehnike Memory Re-Solution za delo na časovni črti (Time Line). Uporabo NLP v terapevtske in svetovalne namene pa je nadgradil tudi z usposabljanjem za kliničnega hipnoterapevta (Clinical Hypnotherapy po programu National Hypnotherapy Society iz Velike Britanije).

Zaradi želje po interdisciplinarnem povezovanju različnih pristopov in veščin za delo z ljudmi je Jani Prgić formalno izobrazbo po zaključenem študiju slovenskega jezika in književnosti nadaljeval še na FSD, smer socialno delo z mladimi, obe formalni izobrazbi pa je nadgradil s podiplomskim študijem socialne pedagogike, in sicer s področja mediacije in konstruktivnega reševanja konfliktov. Poleg nevrolingvističnega programiranja intenzivno deluje še na področju mediacije in Pozitivne Discipline po načelih adlerijanske psihoterapije. Je usposobljen mediator za vse spore in avtor številnih gradiv in priročnikov s področja mediacije. Prav tako je zaključil tudi usposabljanje iz realitetne terapije (William Glasser Institute).

Jani Prgić je vodja treh centrov, od katerih vsak deluje na svojem področju, vendar so med seboj vsebinsko in metodološko zelo povezani:
•    NLP Center deluje predvsem na področju nevrolingvističnega programiranja ter klinične hipnoterapije. Usposabljanje iz NLP se izvaja po mednarodnih standardih in je mednarodno certificirano s strani zveze INLPTA.
•    Društvo za Pozitivno Disciplino deluje na področju vzgoje, in sicer gre za  delo z otroki, mladostniki, starši ter učitelji. Programi Pozitivne Discipline se prav tako izvajajo po mednarodnih standardih in so mednarodno certificirani, Jani Prgić pa je član ter trener združenja Positive Discipline Association.
•    Svetovalno-izobraževalni center MI deluje intenzivno na področju mediacije, programi pa se izvajajo prav tako v mednarodnem sodelovanju, in sicer s School Mediation Associates ter CRU Institute.