Zakaj se bi vključili v usposabljanje s področja NLP?


Ker je NLP edinstvena priložnost za popoln osebnostni in profesionalni razvoj. Je nabor praktičnih tehnik za izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih svojega življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev ter razumevanje vedenjskih vzorcev drugih.

Si lahko predstavljate, kako se bi spremenilo vaše življenje, če bi postali gospodar svojih notranjih stanj tudi v najbolj kritičnih situacijah? Če bi znali zmeraj jasno zasledovati svoje cilje in vizijo, ne da bi odlašali, ampak bi znali vedno vzdrževati stanje notranje motivacije, navdušenja in samozavesti? Kakšen bi bil občutek, če bi zmeraj samozavestno poiskali rešitve za nastale probleme na svojem poklicnem področju, obenem pa bi doseganje osebne odličnosti znali prenašati tudi na ljudi okoli sebe?

In en izmed najmočnejših razlogov, zakaj se toliko ljudi vključuje v NLP usposabljanje, je to, da si z NLP razširijo možnosti za razvijanje poklicne kariere na različnih področjih, vse od svetovanja, terapije, poučevanja, pa do dela v poslovnem svetu, menedžmentu, upravljanju s človeškimi viri itd.

In odgovor na to, kako je možno toliko doseči z NLP, je: »NLP je študij odličnosti, ki je zmeraj usmerjen k ciljem, rezultatom in čimprejšnji uresničitvi
  Praktične koristi in cilji NLP:  • doseganje odličnosti na področju komunikacije in prenosljivost komunikacijskih spretnosti v vsako okolje;
  • večanje  osebne moči in doseganje osebnega uspeha ter osebne odličnosti na osebnem in poklicnem področju;
  • razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in sveta;
  • doseganje visoke notranje motivacije in sposobnost motiviranja drugih;
  • zamenjava starih vedenjskih vzorcev z bolj učinkovitimi vedenjskimi vzorci;
  • osvojitev in obvladovanje tehnik in strategij, znanja in veščin za doseganje večjega osebnega in poslovnega uspeha;
  • obvladovanje pogajalskih veščin in veščin za konstruktivno reševanje kriznih in konfliktnih situacij;
  • pomoč pri ustvarjanju boljših osebnih in poslovnih odnosov;
  • pomoč pri odstranjevanju fobij, strahov, nelagodja in, stresa;
  • upravljati s samim s seboj v vseh situacijah;
  • učinkovito in prepričljivo komunicirati in znati predstaviti svoje ideje/zamisli/mnenja, drugim;
  • izboljšati veščine javnega nastopanja in razvijanje spretnosti za oblikovanje javnih prezentacij.


Če izpolnjujete vsaj enega izmed naslednjih pogojev, se torej preprosto morate vključiti v usposabljanje v našem Centru.


  • Pri svojem delu imate opraviti z ljudmi, vaša uspešnost pa je odvisna od prepričljivosti, razumevanja, pozitivnega vplivanja, pristnosti, sposobnosti vplivanja in vodenja skupine.
  • Želite si učinkovito spremeniti lastne vedenjske vzorce, nezaželene navade, vzorce čutenja, mišljenja in delovanja, da bi bili v življenju še bolj uspešni, zadovoljni in učinkoviti.
  • Želite narediti spremembo v svojem življenju – ali na osebnem ali na poklicnem področju.
  • Želite stopiti na pot poklicnega svetovalca, terapevta ali coacha.
  • Ste svetovalec ali terapevt, ki bi želel izboljšati svoje veščine dela s klienti.
  • Ste vodja, ki bi želel izboljšati svoje menedžerske veščine in znanja.
  • Ste učitelj oz. delate na področju izobraževanja in želite izboljšati svoje veščine in znanja.
  • Ste na položaju, kjer potrebujete veliko pogajalskih veščin in se srečujete z obvladovanjem konfliktov, upravljanjem s človeškimi viri, razvijanjem timskega dela ter področjem kadrov.
  • Če ste svetovalec, terapevt, vodja, prodajalec, učitelj, menedžer, trener, ste oseba, ki želi pripeljati sebe do odličnih rezultatov in hkrati želite to omogočiti tudi drugim – je NLP najboljša izbira.
  • Če iščete novo priložnost za razvijanje kariere.


Kaj vam nudi NLP?Nudi vam nabor orodij, s katerimi sprejmete polno odgovornost za svoje življenje in stopite na pot doseganja vseh ciljev v svojem življenju – presenetljivo za marsikaterega udeleženca pa je, da v procesu usposabljanja odkrije cilje, ki mu lahko omogočijo polno življenje, pa pred srečanjem z NLP na te cilje sploh pomislil ni.  Naša naloga je, da ima po končanem usposabljanju vsak udeleženec vizijo, veščine in znanja, kako lahko uporabi svoje znanje iz NLP v svojem življenju, v njemu pomembnih odnosih in na področju svojega dela. Stopili boste na pot izjemnih sprememb v svojem življenju, kjer boste dosegali odlične rezultate.


Kaj je NLP?NLP (kratica za NevroLingvistično Programiranje) je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja in raziskovanja človeškega vedenja ter procesov, ki so podlaga človeškemu vedenju. Gre za pristop, ki se še posebej usmerja v raziskovanje uspešnosti in sicer predvsem z modeliranjem odličnosti v vedenju. Bistven element NLP je raziskovanje tistega, kar dela ljudi odlične v tistem, kar počnejo, ter se usmerja v to, kako lahko ljudje na splošno dosežemo odlične rezultate na svojem področju.

Pri tem NLP ponuja širok spekter praktičnih tehnik, ki pomagajo ljudem dosegati odličnost, obenem pa jim pomagajo večati možnost izbire v svojem vedenju in pri prevzemanju nadzora nad svojim življenjem v smislu psihološke svobode. NLP pomaga razumevati človeško vedenje ter nadomeščati vedenjske vzorce, ki nas ne podpirajo, z novimi vedenji, ki pripeljejo do zastavljenega cilja. Ena izmed temeljnih predpostavk NLP je namreč, da imamo ljudje vse vire za doseganje katerekoli spremembe, zato se NLP ne usmerja v diagnostiko ali iskanje pomanjkljivosti oz. napak, ampak se usmerja neposredno k ciljem in rezultatom ter njihovi hitri uresničitvi.

NLP je pot k odličnosti in vam bo pomagal, da dosežete odličnost na kateremkoli področju vašega življenja. Na eni strani nam pomaga prepoznavati naše omejitve, ki si jih nezavedno postavljamo sami, na drugi strani pa nam ponuja dinamične metode, ki nas pripeljejo do zelo močnih, pozitivnih in ustvarjalnih stanj zavesti, s pomočjo katerih dosegamo cilje tudi na tistih področjih, ki so se nam kdaj v preteklosti zdela nedosegljiva.


Pojem nevrolingvistično programiranje je sestavljen iz:


N

 kot nevrologija: um in kako razmišljamo. Študij našega uma in nevrologije.
Nevro se nanaša na živčni sistem in na naše možgane. Našo lastno podobo stvarnosti ustvarjamo skozi čutila, saj tudi okolje zaznamo in izkusimo skozi vid, sluh, vonj, okus in tip. Naša nevrologija obsega tako naše nevidne miselne procese kot vidne fiziološke odzive na misli in dogodke. Telo in um sta povezana, sta en sistem.

L

 kot lingvistika: študij jezika in njegove uporabe. Kako uporabljamo jezik in kako le-ta vpliva na nas.
Lingvistično se nanaša na jezik. Izkušnjam damo pomen in jih razumemo, jih opišemo, označimo z besedami. NLP razlaga, kako jezik vpliva na naše razmišljanje, kako oblikuje in spreminja naša razpoloženja, kako določa naše vedenje. Jezik odslikava naše vzorce razmišljanja. Z jezikom poimenujemo svoje izkušnje in izmenjujemo ter povezujemo svoje »notranje zemljevide«. Gre ne samo za jezik, ampak tudi za ostale neverbalne komunikacijske sisteme, skozi katere kodiramo, urejamo in dajemo pomen našim predstavam in izkušnjam, vključujoč slike, zvoke, občutke, okus, vonj in besede (samogovor).

Način rabe jezika
Zunanja raven je tisto, kar rečemo, slišimo, zapišemo, preberemo.
Notranja raven je, kako si razlagamo tisto, kar doživljamo in kako uporabljamo notranji dialog.

P

 kot programiranje: sekvence naših dejavnosti in kako se motiviramo, da dosežemo svoje cilje. Kako razvrščamo naša dejanja, da bi dosegli zastavljeni cilj.
Programiranje se nanaša na notranje procese – na načine, ki jih lahko izberemo za učinkovito organiziranje svojih misli in dejanj. Večina tistega, kar smo sposobni storiti, je povezano z našimi notranjimi miselnimi procesi/programi – doseganje ciljev je zasnovano na veščini spreminjanja naših miselnih programov.

Skozi programiranje lastnih možganov (proces učenja) se učimo novih, učinkovitejših strategij, ki nam omogočajo več izbir in s tem doseganja želenih ciljev.

NLP je umetnost uporabe jezika in uma, da bi dosegali zastavljene cilje.

Kje se NLP uporablja?V zadnjih letih se je NLP po vsem svetu zaradi svoje vsesplošne uporabnosti razširil na praktično vsa področja:

 • OSEBNI SVETOVALCI, TERAPEVTI IN MEDIATORJI uporabljajo NLP pri učinkovitem postavljanju vprašanj, pri odkrivanju osebnih virov moči, pri poglabljanju svetovalno-terapevtskega pogovora, pri doseganju sprememb s pomočjo praktičnih tehnik, pri kombinaciji z drugimi psihoterapevtskimi modalitetami;
 • UČITELJI, PREDAVATELJI IN TRENERJI uporabljajo NLP pri učnih težavah pri odpravljanju strahov, povezanih z nastopanjem, učenjem, razvijanjem odnosov, pri razvijanju motivacije in pri oblikovanju bolj učinkovitih strategij učenja ter poučevanja;
 • PODJETNIKI, MENEDŽERJI, KADROVNIKI, PRODAJALCI, TRŽNIKI IN VODSTVENI DELAVCI uporabljajo NLP pri razvijanju psihodinamike skupine, pri spodbujanju kreativnosti znotraj timov, pri razvijanju boljših odnosov na delovnem mestu, pri upravljanju s kadri, pri oblikovanju vrednot, identitete in vizije podjetja, pri razvijanju timskega dela, pri izboljšanju pogajalskih tehnik, pri prodaji, pri prepričevanju, pri oglaševanju, pri upravljanju s kriznimi in konfliktnimi situacijami, pri izvajanju intervjujev in pri ocenjevanju zaposlenih;
 • ZDRAVNIKI IN ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU uporabljajo NLP predvsem pri izboljšanju komunikacije s sodelavci in s pacienti, pri obvladovanju stresa ter pri upravljanju s kriznimi in konfliktnimi situacijami.


Način dela  –  Metodologija  • Interaktivna predavanja po načelih pospešenega učenja.
  • Izkustvene vaje.
  • Praktično izvajanje tehnik, ki se uporabljajo v profesionalnem svetovanju, terapiji, coachingu ali vodenju posameznikov oz. skupin: sidranje, sprememba vedenjskih vzorcev, sprememba prepričanj, odpravljanje strahov/fobij, postavljanje in doseganje ciljev, prevzemanje odgovornosti za lasten uspeh, delo s časovno črto (Time Line), tehnike preokvirjanja, tehnike hipnih sprememb, delo s podmodalnostmi itd.
  • Osebno svetovanje.
  • Skupinska analiza izvedenih tehnik.
  • Razvijanje timskega dela.
  • Testiranje osebnostnih in zaznavnih tipov.
  • Testiranje vedenjskih vzorcev.
  • Individualno učenje na način praktičnega prenosa osvojenega znanja in veščin v lastno delovno okolje.

Mednarodno certificirani programi NLPVse NLP programe izvajamo po mednarodnih standardih in po programih, ki so mednarodno uveljavljeni. NLP Praktik predstavlja prvo stopnjo v NLP izobraževanju in skupaj traja 130 ur. Za pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA (The International NLP Trainers Association) NLP Practitioner (NLP Praktik) udeleženci v skladu s smernicami INLPTA (Mednarodne zveze NLP trenerjev) izdelajo praktično prezentacijo uporabe pridobljenih veščin komuniciranja in vodenja na osnovi svojega poklicnega dela ter uspešno opravijo pisni in ustni izpit. Prav tako sta mednarodno certificirani tudi 2. in 3. stopnja, NLP Master Practitioner in NLP Coach, ter NLP Diploma.
Da lahko naši udeleženci med seboj ločijo različne metodologije, ki jih uporabljamo (Pozitivna disciplina, mediacija, NLP itd.), vse programe nevrolingvističnega programiranja izvajamo pod blagovno znamko NLP Center, center za nevrolingvistično programiranje in klinično hipnoterapijo. Tudi vrhunska gradiva, ki jih udeleženci pridobijo, so zaščitena pod blagovno znamko NLP Center. V izogib zamenjavam z drugimi izvajalci, ki uporabljajo enako ime brez vnaprejšnjega dogovora z nami, vas vabimo, da preverite, ali so gradiva in ponudbe, ki jih dobivate, dejansko pod našo blagovno znamko NLP Center, ki jo lahko prepoznate po logotipu NLP Center. Prav tako preverite, ali izobraževanja dejansko izvaja naš trener, mag. Jani Prgić.

 External link opens in new tab or window