POZITIVNA DISCIPLINA V RAZREDU – 2-dnevni intenzivni in praktični trening za učitelje in vzgojitelje

 

Vključite se v vrhunsko izkustveno in praktično usposabljanje s področja vzgoje in razvijanja dinamike v razredu.


Če želite postati strokovnjak za vzgojo in pridobiti praktične veščine za vodenje razreda/skupine ter globoko razumevanje ozadja v otrokovem/mladostnikovem vedenju, vam bo program Pozitivna disciplina v razredu pisan na kožo.


Usposabljanje je prvenstveno namenjeno učiteljem (OŠ in SŠ) ter strokovnim delavcem iz vrtcev.

  

Vrhunski trening za vse učitelje, razrednike, svetovalne delavce, s katerim boste dvignili splošno klimo in disciplino v razredu na povsem novo raven. Uspešen učitelj ne disciplinira razreda, ampak ga ustrezno vodi.


KJE?

KDAJ?

ŽALEC

11. november 2024, od 8.30 do 16.30
12. november 2024, od 8.30 do 15.30

LJUBLJANA

20. november 2024, od 8.30 do 16.30
21. november 2024, od 8.30 do 15.30

MARIBOR

28. november 2024, od 8.30 do 16.30
29. november 2024, od 8.30 do 15.30

ŠOLNINA: 250 € + DDV


Kadar je v usposabljanje vključenih več udeležencev iz iste delovne organizacije, se šolnina obračuna po naslednjih pogojih:

    • 2 do 3 udeleženci iz iste organizacije: 200 € + DDV na posameznika
    • 4 do 6 udeležencev iz iste organizacije: 170 € + DDV na posameznika
    • 7 do 10 udeležencev iz iste organizacije: 150 € + DDV na posameznika


Vsa prehrana, vključno s kosili, je organizirana pri nas in je vse všteto v ceno.

 

KDO?


Trener mag. Jani Prgić program Pozitivne discipline že več kot 10 let intenzivno uporablja pri delu z otroki ter mladostniki, tako v šoli kot izven nje, in je zato usposabljanje zelo praktično ter daljše od običajnih tovrstnih usposabljanj.