Psihično zdravje in kvaliteta našega življenja je odvisna od delovanja naših možganov. Odkrijte skrivnosti nevroznanosti in delovanja možganov. Vključite se lahko v najboljši program za samopomoč pri preventivi in zdravljenju različnih psiholoških stisk in različnih stanjih, ki so posledica delovanja vaših možganov.


Prav tako imate zdaj možnost s kliničnimi vprašalniki preveriti vaš možganski sistem, preveriti, ali imate potencial, da se pri vas razvijejo simptomi anksioznosti, depresije, demence, paničnih napadov, ADD idr. tako, da obiščete spletno stran: External link opens in new tab or windowhttps://www.neuroeducation.si/skrivnosti-mozganov/


External link opens in new tab or windowNEVROZNANOST IN POUČEVANJE

Naj bo poučevanje kompatibilno z delovanjem možganov


Nevroznanost v poučevanju je izobraževalni program, ki združuje spoznanja najnovejših dognanj in raziskav v nevroznanosti s sodobnimi tehnikami poučevanja in programa nevrolingvistično programiranje v izobraževanju.


Izobraževanje izvaja mag. Jani Prgić, ki je posvetil vrsto let raziskovanju tega področja v različnih državah, pri čemer je obiskal tudi številne laboratorije za nevrološke raziskave ter sodeloval z različnimi strokovnjaki s tega področja v svetu. Celoten izobraževalni program temelji na poglobljenih raziskavah s področja nevroznanosti, zato so vse učne strategije znanstveno podprte ter dokazljive.
O nevroznanosti vemo vsak dan več, prav tako pa obstaja ogromno predavanj na temo, kaj bi bilo dobro upoštevati pri delu z ljudmi, če imamo v mislih spoznanja nevroznanosti. Zelo malo pa je praktičnih napotkov in strategij, ki prinašajo neposreden prenos spoznanj nevroznanosti v razred in učni proces. Izobraževalni program Nevroznanost in poučevanje prinaša ravno to:


  1. poglobljeno razumevanje delovanja možganov in nevrologije;

  2. praktične strategije, vaje, igre…, ki pomagajo učitelju pri delu z učenci.


Izobraževanje »Nevroznanost in poučevanje« zajema več treningov, katerih se lahko udeležite ločeno ali pa opravite vse treninge.


Poučevanje z možgani na dlani

Nevroznanost in spremembe

Kinestetični razred

Učinkovita uporaba zgodbe v poučevanju

NEVROZNANOST IN POUČEVANJE je edinstven izobraževalni program za učitelje v Sloveniji. Udeleženci naših izobraževanj pravijo, da je to še eno od izobraževanj, ki bi ga moral izkusiti vsak učitelj.
Vabimo vas, da si olajšate delo v razredu ter še izboljšate znanje otrok ter šolske klime s prenosom nevroznanosti v poučevanje.


Z vami bo mag. Jani Prgić, ki vam ne bo podal samo teorije, ampak boste pridobili tudi ogromno praktičnih veščin. Ne nazadnje vsi, ki so kadarkoli obiskovali katerega od izobraževalnih programov pri trenerju mag. Janiju Prgiću, vedo, da v vsako izobraževanje vnaša tudi s svojim zgledom in pristopom tisto, kar poučuje udeležence izobraževanj.