Psihoterapija in pomoč v stiski

Če ste se znašli v življenjski stiski ali pa se vam zdi, da sami v tem trenutku niste kos okoliščinam, v katerih se nahajate, vam lahko strokovno usposobljeni psihoterapevtki pomagata, da ponovno odkrijete ustreznejši in za vas pravi način za premagovanje težav.


Psihoterapija je primerna za ljudi, ki želijo bolj spoznati sebe, si pobližje ogledati svoje življenje in ozavestiti načine, kako sooblikujejo odnose z drugimi ljudmi. Je za ljudi, ki želijo bolj polno razumeti svoje sposobnosti, težave, potrebe in skrbi. V sodelovanju s terapevtko ima klient možnost odkrivati, kako njegova preteklost vpliva na njegovo doživljanje in vedenje »tukaj in zdaj«. Odpira mu možnosti, da se bolj zave svojih občutkov in postaja bolj samozavesten pri njihovem izražanju. To mu odpira pot do bolj izpolnjujočega življenja in kvalitetnejših odnosov.


Pokličite ali nam pišite

  Simona Kučer

   031 397 512

   External link opens in new tab or windowsimona.kucer@guest.arnes.si

 
   Mateja Ramšak

    051 303 742

    External link opens in new tab or windowmatejcka15@gmail.com


Prostore imamo v Žalcu, na Savinjski cesti 25.Individualno srečanje traja 50 minut. Srečanja se običajno odvijajo enkrat tedensko ob istem času in na istem kraju. Prvih 3 do 5 srečanj je namenjeno raziskovanju, ali je ta oblika terapije klientu v pomoč in na kakšen način bo zanj uporabna. Po tem času se terapevtka in klient dogovorita o podrobnostih nadaljnjih srečanj, v kolikor klient ugotovi, da mu takšna oblika terapije ustreza.


Kdo smo

Po študiju Propedevtike na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani sva nadaljevali štiriletno izobraževanje gestalt psihoterapije na External link opens in new tab or windowInštitutu GITA, akreditiranem inštitutu Evropske zveze za gestalt terapijo External link opens in new tab or windowEAGT in Evropske zveze za psihoterapijo External link opens in new tab or windowEAP ter sva v procesu pridobitve Evropske diplome in certifikata za psihoterapijo, ki ju podeljuje EAGT.

Imava večletne izkušnje s psihoterapijo za odrasle in mladostnike. Sva članici Slovenskega društva za gestalt terapijo External link opens in new tab or windowSLOGES ter Slovenske krovne zveze za psihoterapijo External link opens in new tab or windowSKZP.

Pri svojem delu sva zavezani Etičnemu kodeksu Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES.


S svojim znanjem in izkušnjami nudiva strokovno pomoč pri:


  • premagovanju čustvenih stisk (občutki tesnobe, različni strahovi, depresivnost, panika ipd.);
  • premagovanju težav v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi starši – otroci, odnosi na delovnem mestu ipd.);
  • izboljševanju samozavesti;
  • preseganju splošnega občutek nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
  • odpravljanju ali ublažitvi telesnih težav, ki nimajo razvidnega telesnega vzroka;
  • odpravljanju težav s spanjem;
  • predelovanju travmatičnih doživetij (nasilje, različne zlorabe ipd.);
  • predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve ipd.);
  • predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (problematični odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.);
  • obvladovanju stresa;
  • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, zaključevanje šolanja, rojstvo otroka ipd.);
  • preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu;
  • osebnostni rasti.

Pomoč v stiski v obliki programa za samopomoč (celoten videoprogram z vsemi kliničnimi vprašalniki).
V primeru, da vas je napotil v program za samopomoč udeleženec našega specialističnega usposabljanja, kar izkažete z navedbo imena osebe, ki vas je napotila, se vam obračuna 20% popust.
Več najdete na: External link opens in new tab or windowProgram za samopomoč - Neuroeducation
In na: External link opens in new tab or windowSkrivnosti možganov - Neuroeducation