NLP Praktik


NLP Praktik – NLP Practitioner je mednarodni izobraževalni program, ki je namenjen izobraževanju posameznikov na različnih področjih delovanja z namenom izboljšanja komunikacijskih veščin in osebnostnega ter profesionalnega razvoja.

Udeleženci skozi usposabljanje za NLP Praktika pridobijo znanja in veščine nevrolingvističnega programiranja, s pomočjo katerih delajo na svoji osebnostni rasti ter profesionalnem razvoju, pri čemer pridobijo konkretna praktična orodja za delo na sebi in za delo z ljudmi. Zato je NLP edinstvena priložnost za celosten osebnostni, profesionalni in strokovni razvoj posameznika,  ki se uporablja na različnih področjih, kot so:

  • terapevtsko in svetovalno delo,
  • komunikacija in osebni odnosi,
  • vodenje, menedžment in kadri,
  • področje izobraževanja (pedagogika, andragogika in didaktika),
  • osebna in poklicna rast,
  • prodaja in pogajanja,
  • šport,
  • timsko delo in upravljanje s človeškimi viri.Zaradi široke uporabnosti NLP so med našimi udeleženci usposabljanja za NLP Praktika naslednji profili:  • socialni delavci in psihologi oz. strokovni delavci s področja svetovanja in terapije,
  • ravnatelji, učitelji in vzgojitelji,
  • menedžerji, vodstveni delavci, vodje prodajnih timov, prodajalci in vodje kadrov,
  • strokovni delavci s področja zdravstva,
  • športni trenerji in športniki,
  • strokovni delavci, ki pri svojem delu veliko javno nastopajo, npr. pravniki, igralci idr.


Vsebina NLP Praktika1. modul (pokriva se z NLP Diplomo, zato se lahko kdorkoli, ki je zaključil NLP Diplomo, vključi v 2. modul NLP Praktika)

  • Temeljne predpostavke NLP.
  • Temeljne veščine NLP.
  • Temeljni principi NLP (4 Pillars of NLP).
  • NLP komunikacijski model (zaznavni filtri in funkcija jezika na globinski ter površinski ravni).
  • Temeljni okviri NLP (percepcija je projekcija, um in telo sta en sistem, naravnanost vzrok – posledica in prevzemanje odgovornosti v svojem življenju).
  • Model 10 čutov in procesne besede.
  • Uvod v podmodalnosti in zaznavni sistemi (uvod v razumevanje tega, kako razmišljamo).
  • Testiranje zaznavnih tipov.
  • Branje neverbalne komunikacije in očesni gibi –LEM.
  • Tehnika Overlapping za spreminjanje notranjih stanj in izboljšanje zaznavnih sistemov.
  • Razvijanje čutne ostrine.
  • Strateška komunikacija in PRLL strategija.
  • Zavedni in nezavedni um z delovanjem možganov.
  • Zaznavni položaji.
  • Meta ogledalo – tehnika zaznavnih položajev za izboljšanje odnosov.
  • Reševanje problemov s pomočjo disociacije in usmerjenostjo v rešitve.
  • Postavljanje in doseganje ciljev.
  • Problemski in ciljni okvir.
  • 5 načel za uspeh.
  • Vprašanja P.A.C.E.R za postavljanje in doseganje ciljev.
  • Uvod v sidranje in delo s časovno črto.
  • New Behaviour Generator – Sprožilec novega vedenja: tehnika za reševanje problemov in izboljšanje vedenja ali pridobivanje novega/želenega vedenja.
  • Uporaba NLP na različnih področjih (svetovanje, terapija, poučevanje, vodenje, management, poslovanje, šport…).

2. modul (zajema veščine upravljanja s seboj in uporabe jezika za doseganje sprememb)

  • Nevrologične ravni osebnosti po Diltsu
  • Nevrologične ravni osebnosti pri usklajevanju tima
  • Sidranje
  • 4 ključi za uspešno sidranje
  • 4 koraki za uspešno sidranje
  • Sidranje osebnega vira moči
  • Kopičenje, nizanje in prekrivanje sider
  • Moč jezikovnih vzorcev
  • Jezikovne predpostavke
  • Hierarhija idej
  • Vprašanja za členjenje
  • Meta model jezika
  • Organ Language


3. modul (odkrivanje profila osebnosti, razumevanje delovanja naših možganov in miselnih procesov ter tehnike spreminjanja)


  • tipologija osebnosti
  • M.B.T.I.O (indikator osebnosti po Myers Briggs in njegova uporaba)
  • Kako oblikujemo učinkovito vrnitveno sporočilo
  • Podmodalnosti
  • Kontrastna analiza in delo s podmodalnostmi
  • Sprememba omejujočih prepričanj s podmodalnostmi
  • SWISH tehnika
  • Strategije
  • T.O.T.E. model
  • Logične ravni terapije

4. modul (oblikovanje osebnosti in tehnike spreminjanja)

  • Prepričanja
  • Vrste prepričanj
  • Moč omejujočih in spodbujajočih prepričanj
  • Priganjalci (nezavedna prepričanja, ki nas priganjajo k določenemu vedenju)
  • Delovni slogi in omejujoči nazori priganjalcev
  • Spreminjanje omejujočih prepričanj
  • Preokvirjanje in vrste preokvirjanj
  • Satir tehnika za spremembo/rahljanje omejujočih prepričanj
  • Preokvirjanje v 6 korakih
  • Svetovalni model
  • Deli osebnosti
  • Pogajalski model (Parts Integration)


5. modul (doseganje globljih sprememb in oblikovanje ustvarjalnosti ter osebne vizije)

  • Moč metafore
  • Uporaba in oblikovanje metafor
  • Vrednote
  • Hierarhija vrednot
  • Povezava ciljev in vrednot (vprašanje integritete)
  • Vedenjski tipi na podlagi vrednot
  • Notranja stanja in vrste notranjih stanj
  • Notranja stanja za svetovanje, PACE
  • Disney strategija
  • Miltonov model jezika z uvodom v hipnozo in delo v transu
  • Fenomen transa z uvodom v hipnozo in delo v transu
  • Časovna črta (Time Line) in njena uporaba za doseganje sprememb

6. modul (zaključek vsebin)


  • Scope of Practice (področje uporabe znanja iz NLP)
  • INLPTA Code of Ethics
  • Uporaba NLP v terapiji
  • Uporaba NLP v izobraževanju
  • Uporaba NLP v poslovnem svetu
  • Priprava na izpit in pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA
  • Uvod v nadaljevanje usposabljanja na stopnji NLP Mojster Praktik


Potek in izvedba usposabljanja za NLP Praktika

Usposabljanje oz. trening se izvaja po modulih v skupnem trajanju 130 pedagoških ur.

Poleg formalnega izobraževanja udeleženci opravijo še do 30 ur samostojnega dela na praktičnih primerih iz svojega poklicnega področja.


Pridobitev mednarodnega certifikata NLP practitioner (inlpta)

Vse NLP programe izvajamo po mednarodnih standardih in po programih, ki so mednarodno uveljavljeni. NLP Praktik predstavlja prvo stopnjo v NLP izobraževanju in skupaj traja 130 ur. Za pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA (The International NLP Trainers Association) NLP Practitioner (NLP Praktik) udeleženci v skladu s smernicami INLPTA (Mednarodne zveze NLP trenerjev) izdelajo praktično prezentacijo uporabe pridobljenih veščin komuniciranja in vodenja na osnovi svojega poklicnega dela ter uspešno opravijo pisni in ustni izpit.


 

Ostale stopnje izobraževanja, ki sledijo NLP Praktiku


NLP Mojster Praktik (NLP Master Practitioner)
NLP Coach


Kaj vključuje cena?  • Strokovna izvedba 130-urnega usposabljanja.
  • Priročnik NLP Praktik, 300 str. A4 z vso teoretično podlago in izkustvenimi vajami.
  • Dopoldanska malica (sadje, prigrizki, pecivo, narezek, pijača).
  • Kosilo (brezplačno kosilo za vse, ki boste ostali v našem centru na kosilu).
  • Popoldanska malica (sadje, prigrizki, pecivo, narezek, pijača).
  • Prenočišče (doplačilo je le za posteljnino in živila, ki so na voljo udeležencem, kar zajema napitke, kot so kava, čaj, sokovi; in osnovna živila za pripravo večerje, narezka oz. karkoli podobnega po želji udeležencev: 7 € na noč).
  • Pridobitev mednarodnega certifikata NLP Practitioner, INLPTA.

na vrh

 

 

Naši programi NLP so edini v Sloveniji, ki so uradno priznani s strani več mednarodnih organizacij NLP. Mag. Jani Prgić je uradno potrjen trener NLP pri številnih mednarodnih organizacijah, kjer zagovarjajo najvišjo kvaliteto usposabljanj. Udeleženci lahko po končanem usposabljanju pridobijo več certifikatov, in sicer mednarodne zveze INLPTA, mednarodne zveze IANLP, mednarodne zveze NLPEA.


Vsi, ki končajo program NLP pri našem centru, so avtomatsko certificirani preko zveze INLPTA. Za dodatne certifikate se posebej obračunava postopek certificiranja.

Sodelujemo z različnimi mednarodnimi organizacijami s področja NLP, pri čemer zasledujemo najvišje standarde kakovosti. Naši programi so uradno potrjeni s strani več organizacij, in sicer INLPTA, NLPEA in IANLP (External link opens in new tab or windowwww.ia-nlp.org).


Da lahko naši udeleženci med seboj ločijo različne metodologije, ki jih uporabljamo (Pozitivna disciplina, mediacija, NLP itd.), vse programe nevrolingvističnega programiranja izvajamo pod blagovno znamko NLP Center, center za nevrolingvistično programiranje in klinično hipnoterapijo. Tudi vrhunska gradiva, ki jih udeleženci pridobijo, so zaščitena pod blagovno znamko NLP Center. V izogib zamenjavam z drugimi izvajalci, ki uporabljajo enako ime brez vnaprejšnjega dogovora z nami, vas vabimo, da preverite, ali so gradiva in ponudbe, ki jih dobivate, dejansko pod našo blagovno znamko NLP Center, ki jo lahko prepoznate po logotipu NLP Center. Prav tako preverite, ali izobraževanja dejansko izvaja naš trener, mag. Jani Prgić.

 External link opens in new tab or window