Usposabljanje za učitelje, vzgojitelje in svetovalne delavce

 

 

Pozitivna Disciplina v razredu – Classroom Educator Training: PD in the Classroom


Pozitivna Disciplina je za učitelje in vzgojitelje, ki želijo vzgajati učence/otroke tako, da bodo znali misliti s svojo glavo, da bodo spoštovali sebe in druge ter da bodo postali odgovorni in samostojni. Če si želite novih informacij, izkustvenega treninga in praktičnih orodij, ki jih lahko takoj začnete uporabljati v vzgoji, in če si želite vzgajati učence za življenje ter jih opremiti z življenjskimi veščinami, ki jim bodo prinesle uspeh, se nam pridružite in dobite odgovore na: • Tipični vedenjski vzorci, ko smo v kriznih situacijah, in kako jih premagati.
 • Kako učimo učence prepoznavanja lastnih nekonstruktivnih vedenjskih vzorcev ter razvijanja bolj konstruktivnega vedenja zanje.
 • Naučimo otroke in mladostnike, da bodo znali izkoristiti možnosti izbire v katerikoli situaciji (kolo izbire).
 • Konkretna orodja, s katerimi odpravljamo kaznovanje, nasvetovanje, nadzorovanje, boj za prevlado in maščevanje.
 • Konkretna in praktična orodja za pomoč otrokom pri razvijanju samodiscipline.
 • Konkretna in praktična orodja za pomoč otrokom pri razvijanju osebne odgovornosti za njihovo življenje in delo.
 • Naučimo otroke, da bodo znali premišljeno ravnati v kritičnih situacijah.
 • Kako pomagamo otrokom in mladostnikom, da prepoznavajo zgrešena prepričanja, ki so v ozadju njihovega nekonstruktivnega vedenja – seznam zgrešenih ciljev.
 • Kako izkoristiti čustva kot ključ do spoznanja za to, kar delamo.
 • Naučimo otroke ustreznega verbalnega odzivanja v situacijah, ki so zanje ogrožajoče.
 • Razvijanje življenjskih veščin skozi metodo razrednega sestanka.
 • Številne praktične dejavnosti za uspešno vodenje razreda, učenje življenjskih veščin in izvajanje razrednih sestankov.
 • Naučimo otroke in mladostnike prevzemanja odgovornosti, kadar je to v njihovi moči, in iskanja rešitev, ki so spoštljive ter usmerjene v pomoč.
 • Format razrednega sestanka in temelji za učinkovite razredne sestanke.
 • Razvijanje življenjskih veščin skozi metodo razrednega sestanka.
 • Številne praktične dejavnosti za uspešno vodenje razreda, učenje življenjskih veščin in izvajanje razrednih sestankov.
 • Sklepanje dogovorov in izvedba le-teh.
 • Posledice travme vplivajo na učenčev razvoj.
 Udeleženci pridobijo celostno gradivo za uvajanje Pozitivne Discipline v razredu.

 
 

Pozitivna disciplina - primer dobre prakse


Pozitivna disciplina je izjemno učinkovit pristop, če ga uvajamo strokovno in dosledno. Učitelj prvega triletja OŠ Rače, Aleš Požgan, prof. razrednega pouka, je po zaključenem usposabljanju Pozitivna disciplina nadgradil svoje strokovno zanje še z znanjem NLP in pridobil naziv NLP Praktik. Pri svojem delu uvaja Pozitivno disciplino vsakodnevno v svoj razred. Več o primeru dobre prakse lahko najdete na tej povezavi:
  External link opens in new tab or windowhttp://www.janiprgic.com/primeri-dobre-prakse/

Spodaj si lahko pogledate utrinke iz dela v razredu.