MATH MAT in SPELLING MAT


Matematična preproga in preproga za črkovanje sta didaktična pripomočka, ki omogočata vnašati gibanje v učenje na zabaven način. Otroci hitreje usvojijo tako črke kot številke in matematične funkcije. S pomočjo teh didaktičnih pripomočkov postane matematika zabavna. Tudi poštevanka!


Preproge omogočajo:


1. učenje skozi gibanje;

2. reševanje matematičnih problemov skozi gibanje;

3. učenje matematike na zabaven in razgiban način;

4. izvajanje možganskih pavz, s čimer omogočimo večjo koncentracijo pri pouku;

5. da se razgibajo ter hkrati učijo in s tem zmanjšamo disciplinske težave;

6. da ponavljajo matematiko pri kateremkoli predmetu;

7. da postane učenje še bolj zabavno.


Več o uporabi matematične preprogi pridobite na usposabljanju Kinestetični razred oz. Praktičen prenos nevroznanosti v razred.
 

External link opens in new tab or window