Šole in vrtci, ki sodelujejo v projektu

Kako boste uvedli naključno prijaznost v šolo ali vrtec?


Sledite zaporedju naslednjih 4 preprostih korakov in jih prilagodite starostni skupini otrok.

 

1.KORAK: DELAVNICA »Kako vpliva na nas prijaznost?«

 

Z učenci si oglejte videoposnetek »Kaj je sreča?« in se pogovorite o spodnjih vprašanjih: 

  • Kaj je tega mladeniča osrečevalo?
  • Kako so njegova dejanja vplivala na druge?
  • Ali je pričakoval kakršnokoli poplačilo za svoja dejanja?
  • Kaj je bilo največje plačilo za njegova dejanja?
  • Kako bi vplivalo na svet, če bi več ljudi živelo po tem načelu?
  • Raziskovalci so ugotovili, da je en izmed največjih razlogov za občutek sreče to, da naredimo za druge nekaj lepega. Zakaj menite, da je temu tako?
  • Spomnite se nekega dogodka, ko je nekdo nepričakovano naredil nekaj lepega za vas. Pripovedujte o tem dogodku (kaj se je zgodilo, kako ste se počutili, kako je to vplivalo na vas…).
  • Spomnite se nekega dogodka, ko ste vi nepričakovano naredili nekaj lepega za druge. Pripovedujte o tem dogodku (kaj se je zgodilo, kako ste se počutili, kako je to vplivalo na vas, kako se je počutila druga oseba…).

 

2.KORAK: DELAVNICA »Kaj je Naključna prijaznost?«

 

Z učenci si oglejte videoposnetek »Veriga prijaznosti« in se pogovorite o spodnjih vprašanjih: 

  • Kaj mislite, kako poteka Naključna prijaznost?
  • Ali oseba, ki je prijazna do drugih, pričakuje kakršnokoli poplačilo za svoje dejanje?
  • Ali se oseba, ki je izvedla Naključno prijaznost, izpostavlja in zahteva zahvalo od osebe, do katere je bila prijazna?
  • Kako bi vi izvajali Naključno prijaznost?
  • Kako bi povečali verjetnost, da bi drugi nadaljevali s prijaznimi dejanji?

 

Predstavite način Naključne prijaznosti, ki bo potekal v vaši šoli ali vrtcu:


 • Najprej naredim nekaj lepega za druge – izvedem dejanje Naključne prijaznosti.
 • Ob tem pustim osebi kartico Naključna prijaznost, s pomočjo katere oseba ve, da je nekdo namerno naredil nekaj lepega za njo.
 • Svojo zgodbo objavim v dnevniku prijaznosti, ki ga izdelamo v razredu (lahko je tudi e-dnevnik). Skupno zgodbo našega razreda ali pa zgodbo, za katero se vam zdi, da je pustila največji pečat, objavite na tej strani in dodajte fotografijo vašega razreda. Vpišite se med šole/vrtce, ki sodelujejo v projektu Naključna prijaznost.


3.KORAK: Izvajanje spodnjih aktivnosti. Dodajte tudi svoje aktivnosti.

 

  • Učenci naj izvajajo dejanja Naključne prijaznosti ter objavljajo svoje zgodbe.
  • Pošljite staršem sporočilo o tem, kaj dobrega je učenec naredil v šoli – opazite tudi malenkosti.
  • Objavite zgodbe Naključne prijaznosti v lokalnih časopisih in internetu.
  • Izdelajte kazala za knjige z lepimi mislimi.
  • Naj učenci napišejo zahvale za sošolce, učitelje, tehnično osebje, starše…
  • Z učenci obiščite dom starejših občanov.
  • Izdelajte plakate s spodbudnimi kolaži.
  • Pišite dnevnik prijaznih dejanj.
  • Izvedite intervju s starejšo osebo, od katere se lahko veliko naučite.
  • Raziskujte življenje zgodovinskih oseb, ki slovijo po svoji prijaznosti.
  • Začnite pouk s prebiranjem pozitivnih zgodb ali anekdot.
  • Začnite projekt »Stena prijaznosti«. Na tej steni objavljajte prijazna dejanja v obliki zgodb, fotografij, plakatov…
  • Vprašajte učence, zakaj je prijaznost pomembna.
  • Povabite pomembno osebo, ki se je izkazala s svojimi plemenitimi dejanji, v šolo.
  • Imejte »Teden prijaznosti«.


 

4.KORAK:

 

Na koncu šolskega leta izvedite prireditev na temo Naključne prijaznosti ali pa to vključite v kakšno drugo prireditev. Pomembno je, da pokažete staršem in lokalni skupnosti, kako ste spreminjali svet na bolje. Otroci se naj tega zavedajo. Vsak posameznik lahko pripomore k pozitivnim spremembam. Ne prepustite se malodušju, ki ljudi utrjuje v tem, da ostajajo na istem, zato ker verjamejo, da tako ali tako ne morejo ničesar spremeniti.