8 KROGOV ODLIČNOSTI ZA ŠOLEPo izvedbi delavnice Tanka črta odgovornosti se šole pogosto odločijo za nadaljevanje izobraževanja z delavnico 8 krogov odličnosti.

  • znajo učitelji samostojno izvesti dan dejavnosti za učence/dijake na temo 8 krogov odličnosti in Tanke črte odgovornosti;
  • imajo učitelji gradivo za izvajanje delavnic pri razrednih urah;
  • šola uvede to idejo med učence in jih pripravi na to, da bodo učenci samostojno predstavljali staršem idejo o 8 krogih odličnosti.

Šola pridobi tudi gradivo, ki zajema:

  • 20 izvodov priročnika 8 krogov odličnosti
  • 3 izvode knjige za prvo triado Tanka črta odgovornosti
  • plakate 8 krogov odličnosti in plakate Tanka črta odgovornosti za učilnice


Primere dobre prakse najdete na naši spletni strani.