TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI©


Delavnica Tanka črta odgovornosti na zabaven način odpira resne teme iz našega dela in osebnega življenja tako, da se vsak zelo dobro prepozna v predstavljenih primerih. Tanka črta odgovornosti nastavlja ogledalo vsem nam in razgalja nezavedne vedenjske vzorce, s katerimi se odmikamo od osebne odgovornosti, pri čemer obtožujemo druge, da so neodgovorni. Udeleženci na koncu delavnice pridejo skozi osebne izkušnje do razumevanja, kako pomembno je, da se dvignemo iz vloge žrtve v aktivno prevzemanje odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela, kariere, osebnega razvoja in zadovoljstva. 


DELAVNICA ZAJEMA 6 SKLOPOV:


  1. Prikaz in demonstracija tipičnih nezavednih vedenjskih vzorcev, s katerimi se ljudje oddaljujemo od osebne odgovornosti:

  • za vloge, ki jih imamo v delovnem okolju;
  • za vloge, ki jih imamo v osebnem življenju;
  • za lastno vedenje in čustvovanje;
  • za upravljanje s svojim življenjem, načrtovanje kariere, osebno srečo in smisel v življenju.


  1. Vedenjski vzorci, ki skočijo na dan v kriznih situacijah.
  2. Kratka analiza jezikovnih vzorcev, preko katerih prepoznamo vedenjske vzorce, s katerimi se posameznik oddaljuje od osebne odgovornosti.
  3. Analiza resničnih primerov (študije primera).
  4. Kako sta povezani osebna odgovornost in vloga žrtve.
  5. Kako se dvigniti nad črto in se zateči v pozitivne vedenjske vzorce ter izbire.