KULTURNI DAN V 1. RAZREDU


prof. Lidija Sotler, External link opens in new tab or windowlidija.sotler@guest.arnes.si

KULTURNI DAN – Tanka črta odgovornosti in osem krogov odličnosti v 1. razredu

 

Dejavnosti:

Razporeditev v hišico počutja ( v čem ste si podobni, v čem se razlikujete…)
Fotografije znanih športnikov (kaj jim je skupnega, zakaj so tako uspešni)
Danes bomo tudi mi začeli iskati nove rešitve, da bomo še bolj uspešni v šoli in doma, pa tudi da se bomo še bolje počutili v šoli in doma. V pomoč nam bo zanimiva knjiga, v kateri nastopa fant Rudi, ki se je na takšen način, kot se bomo danes začeli učiti mi, že zelo veliko naučil in je vsak dan bolj uspešen in s tem tudi bolj zadovoljen

 

External link opens in new tab or window1

Pravljica Odgovornost, str. 24
Pogovor: ste tudi vi že kdaj počeli kaj podobnega kot Rudi, ste se iz teh dejan tudi vi kaj naučili ali ste jih še večkrat ponovili?
Obesim bel list z debelo črto in uvedem pojem tanka črta odgovornosti, ob slikah iz slikanice ugotovimo, da so bila Rudijeva dejanja v parku, na obisku pri teti, na bazenu…pod črto.
Učenci sedaj razmišljajo in naštevajo, kdaj so bili oni pod črto
Pripovedujejo, kako so se takrat počutili
Sledi igra iz slikanice Zabavno razgibavanje str. 28

 

External link opens in new tab or window2

Učni list Odgovornost
Izberejo eno pobarvanko iz slikanice
Predstavitev vseh krogov ob fotografijah in ključnih besedah
Lepljenje ilustracij in fotografij na plakat Tanka črta odgovornosti
Dogovorimo se, da bomo drug drugega prijazno spomnili, če bo kdo šel svojimi dejanji pod črto
Ponavljamo gibe ob fotografijah in ključnih besedah
Ponavljamo gibe ob melodiji račke
S plesom račke z gibi se predstavimo na zaključku kulturnega dne pred šolo, ko smo razobesili zastavo, ki smo jo prejeli od Občine Krško za najbolj urejeno okolico šole v naši občini
Naslednji dan smo obravnavali še drugi krog in sicer PREDANOST (porabili smo še dve šolski uri)
Takoj zjutraj smo ponovili gibe brez in s spremljavo
Učence sem vprašala, kaj si želijo postati, ko odrastejo, kaj bodo morali za to narediti, kdo jim bo pri tem pomagal
Prebrali smo zgodbo str. 44
Pogovorili smo se ob ilustracijah zgodbe
Sledilo je zabavno razgibavanje str. 58
Učni list – miselni vzorec PREDANOST
Sledili sta še dve uri pouka
Razvrstitev učencev nad in pod črto glede na delo v tem dopoldnevu
Učenci so to naredili zelo odgovorno in pošteno, ugotovili so, da je bilo 14 učencev nad črto, 3 učenci pa malo pod črto, s tem so se strinjali
Vprašala sem jih, kaj bodo naredili naslednji dan drugače, da bodo tudi oni nad črto

Sedaj bomo ta dva kroga utrjevali do jesenskih počitnic, po jesenskih počitnicah se bomo lotili naslednjih dveh in tako naprej do januarja, ko bomo zaključili in se pripravili na februarsko predstavitev za starše